Pręty kompozytowe otrzymały znak certyfikacji ITB „Wyrób Budowlany” 7 lutego, 2020

W dniu 6 lutego 2020 r. dystrybuowane przez nas pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Petroleum-Group otrzymały znak certyfikacji ITB „Wyrób Budowlany”. Znak przyznawany jest przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Certyfikat potwierdza postanowienia wynikające z krajowego systemu 1+ dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do właściwości użytkowych wyrobu określanych w krajowej ocenie technicznej ITB-KOT-2018/0700 wydanie 2.

ITB Wyrób Budowlany - Znak certyfikacji