Certyfikaty

W styczniu 2020 r. firma N-Oil Sp. z o.o. uzyskała pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobów budowlanych dla prętów kompozytowych do zbrojenia betonu, wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Certyfikaty:

Certyfikat ITB Wyrób Budowlany pręty kompozytowe
Certyfikat ITB Wyrób Budowlany Pręty Kompozytowe

Europejski certyfikat dla siatki zbrojeniowej (European Certificate for GFRP Mesh)
Europejski Certyfikat dla Siatki Zbrojeniowej

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

Krajowa Ocena Techniczna - Pręty kompozytowe
Krajowa Ocena Techniczna